Allt för Din trädgård

 /fd2e07b6-d611-4658-9827-7048f3337854.jpg

 TRÄDFÄLLNING och STUBBFRÄSNING även med JOUR

Beskärning

Snöröjning

 

 Innehar motorsågskörkort behörighet A B C E

Nu drar vi igång med alla bokade beskärningar av träd och buskar.

En del trädfällningar och fräsningar som inte hunnits med ska avslutas också. 

Välkommen med Er beställning av 2018 års arbete !

 

/agzs3420.jpg

Besök oss gärna på Facebook. Där hittar Ni de senaste uppdateringarna.

 

 Saxat från skatteverkets hemsida:

Fler trädgårdstjänster

Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning ger sedan tidigare rätt till rutavdrag. Från och med den 1 augusti ger också följande trädgårdsarbeten rätt till rutavdrag:

  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
  • Kompostering och ihop samling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
  • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Följande kringtjänster kommer inte att ge rätt till rutavdrag:

  • Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten.
  • Plantering av nya växter och träd.
  • Rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign.
  • Kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsskötsel -

Inne och Ute

 

Trädgårdsskötsel -

Löpande vid behov eller serviceavtal

 

Övriga tjänster

Läggning/ justering av marksten, plattor

Staketuppsättning, plantering, klippning osv

Högtryckstvättning av marksten och andra hårda ytor

Spolning av hängrännor och stuprör

Försäljning av marksten, kullersten, jord och grus

Tillsyn av hus, lgh och fritidshus

Snöröjning

Stubbfräsning

Trädfällning

Beskärning buskar och träd

Grävning och läggning av småavlopp och dränering

Bland annat...