Just nu

Här finns lite information om arbeten som är pågående eller färdigställda.

Kontakta oss för referensobjekt

 

Åhus - Singel och trampstenar i fd rabatt

Fjälkinge - Breddning av befintlig gång med S:t Erik´s Rustik, svart och röd sten

Kristianstad/ Hedentorp - Läggning av garageinfart S:t Erik´s Rustik, ljusgrå.

Kristianstad/ Egna hem - Läggning av garageinfart S:t Erik´s Klassik, ljusgrå.

Gärds Köpinge - Gatsten och skiffer på uteplats.

Vinslöv - Läggning Starka Byasten, grå. Kullersten runt hus.

Osby - Asfaltlagning vid entrédörr, omläggning dagvatten hyreshus.

Åhus - Läggning S:t Erik´s Rustik på uteplats med inslag av diabas.

Färlöv - Trädfällning.

Åhus - Trädfällning 10-tal popplar, snittdiameter i stubben 130cm.

Tollarp - Läggning av marksten, entré.

Kristianstad/ Hammarslund - Mur längs gata.

Åhus - Staket ca 35 meter.

Gärds Köpinge - Läggning plattor på uteplats. Handikappanpassning.

 Kristianstad/ Kulltorp - dagvattenkassett och byte av dagvattenledning.

Fjälkinge, Linderöd, Kristianstad, Tollarp, Åhus - Trädfällning/ Röjning efter storm.

 Arkelstorp, Sibbhult - uppröjning efter storm.

Åhus - Ogräsrensning, häckklippning

Fjälkinge - Trädfällning

Ivö - Trädfällning

Kristianstad - Trädfällning

 Åhus - Justering av uppbindningar, lövhantering

Vä - Trädfällning

Ivö - Uppröjning i trädgård

Skåne - Trädfällning

Åhus - Trädgårdsstädning

Vä, Tollarp, Kristianstad, Åhus -Vertikalskärning, mossrivning

Balsby - Häckklippning

Ivö - Trädfällning

Åhus - Trädbeskärning

Önnestad - Trädfällning

Vä - Uppstädning i trädgård efter kollision

Vä - Plattläggning. stödmur skall läggas 

Öllsjö - Plattläggning, vindskydd

Vä- Mur längs gata

Fjälkinge - Plattläggning

Ivö - Röjning

Arkelstorp - Trädgårdsrensning

Vä - Plattläggning uteplats

G Köpinge - Kantsten  med körkant runt gräsmatta

Österslöv/ Balsby - Häckklippning

Fjälkinge - Vertikalskärningar, Gräsmatteluftning

Viby - Trädfällning

Oppmanna - Trädfällning

Tollarp - Plattläggning

Gärds Köpinge - Mur

Skåne - Häckklippning

Skåne - Uppröjning, losskapningar efter stormen Gorm.

Åhus - Plattläggning

Tollarp - Omläggning entré och bilplats

Kristianstad - Uppröjning och losskapning av stormskadade träd

Åhus - Trädfällning

Kristianstad - Vertikalskärning

Fjälkinge - Vertikalskärning

Tollarp - Läggning av Kullersten, Komplettering av entréyta i byasten

Gärds Köpinge - Komplettering mur samt läggning av klippkant. Grässådd

Kristianstad - Marktäckning med barkmull/ täckbark, Trädgårdsstädning

Gärds Köpinge - Montage villastängsel

Ivö - Trädgårdsrensning

Äspinge - Skog, Röjning efter storm

Skåne - Stubbfräsning

Skåne - Häckklippning

Skåne - Trädfällning och stubbfräsning (oktober och november)

Skåne - Beskärning och trädfällning samt stubbfräsning åt Svenska Kyrkan

Åhus - Trädfällning, Stubbfräsning

Åhus - Planering av tomt innan grässådd

Arkelstorp - Trädfällning, Stubbfräsning

Kristianstad - Beskärning av buskar och träd

Kiaby - Häckklippningar

Nymö - Trädbeskärning

Rinkaby - Trädbeskärning

Kiaby - Trädbeskärning

Trolle Ljungby - Trädfällning och stubbfräsning

Svenska kyrkan - Trädfällning och stubbfräsning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsskötsel -

Inne och Ute

 

Trädgårdsskötsel -

Löpande vid behov eller serviceavtal

 

Övriga tjänster

Läggning/ justering av marksten, plattor

Staketuppsättning, plantering, klippning osv

Högtryckstvättning av marksten och andra hårda ytor

Spolning av hängrännor och stuprör

Försäljning av marksten, kullersten, jord och grus

Tillsyn av hus, lgh och fritidshus

Snöröjning

Stubbfräsning

TRÄDFÄLLNING även klättrande trädvård och sektionsfällning

Beskärning buskar och träd

 

Bland annat...

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)